Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4775
Format llibre. trans./imatge. fotografia
Title Reproducció parcial del ms. 69 de la Biblioteca Capitular de Girona. Cançoner de Pere Miquel Carbonell
Date / Location 2013:
Note Hi ha un primer grup de fotografies de l'any 1995, guardades en una caixa, i un segon grup guardades a l'ordinador, a la carpeta d'imatges
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 10R-51 i fotografies guardades a l'ordinador
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1076 MS: Girona: Catedral, Carbonell 69. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1473 - 1507. Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492.
Record Status Created 2001-07-13
Updated 2013-11-05