Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4774
Format llibre. trans./imatge. fotografia
Title Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59
Date / Location 1995:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 10R-50
Source of Data for Witnesses cnum 2126 MS: Desconegut, Oracions dels clergues, escrit 1400 - 1500. Girona: Catedral, 91, 1401 [?] - 1450 [?]
cnum 2125 MS: Desconegut, Oració en memòria de la santa passió, escrit 1400 - 1500. Girona: Catedral, 91, 1401 [?] - 1450 [?]
cnum 2123 MS: Desconegut, Recepta de cuina, escrit 1400 - 1500. Girona: Catedral, 91, 1401 [?] - 1450 [?]
cnum 2329 MS: Desconegut, Tractat de confessió, escrit 1400 [?] - 1450 [?]. Girona: Catedral, 91, 1401 [?] - 1450 [?]
cnum 2635 MS: Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]. Girona: Catedral, 57, 1450 ca.
cnum 682 MS: Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392. Girona: Catedral, 55, 1401 - 1450
cnum 1786 MS: Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400. Girona: Catedral, 57, 1450 ca.
cnum 2596 MS: Joan Pasqual, Llibre de beatitud, escrit 1436 ca.. Girona: Catedral, 59, 1451 [?] - 1500 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2215 MS: Girona: Catedral, 56. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 2147 MS: Girona: Catedral, 133. Girona: Bernat Oller, Ciutadà de Girona, 1332. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
Record Status Created 2001-07-13
Updated 2001-07-13