Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4765
Authors Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Titles Report dunes noues me força queus diga
Incipit & Explicits text: Report dunes noues me força queus diga … y a vos, queus detinga qui tant vos enpeny
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics [74.10 (211:33), 74.8 (211:32) i 74.13 (211:34), p. 147=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10ï 10: abbadcdc
[74.12 (219:176) i 174.11 (219:175), p. 169=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
[74.12 (219:176) i 174.11 (219:175), p. 169=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Texts part de texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 12-64 (ed. ref.)
Gassull et al. (2008), “Report d'unes noves me força que us diga [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gassull et al. (2008), “Si moltes ne feu vos d'estes ampreses [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gassull et al. (2008), “Sens molta disputa tot hom pora veure [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gassull et al. (2008), “Puix la voluntat tots temps esta presta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gassull et al. (2008), “Tostemps hohi dir, hi ver se reçita [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 291-292 , n. 74.10, 74.12, 74.11, 74.8 i 74.13
Fenollar et al. (1988), Lo procés de les olives. Lo somni de Joan Joan 90-151
Fenollar et al. (1973), Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
Fenollar et al. (1877), Lo procés de les olives é disputa des jovens hi vells, fet per alguns trobadors que avant se nomenen 27-99
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7450
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France, Inc. 943 (a) (BITECA manid 1547)
Imprint València: Lope de la Roca, 1497-10-14
Location in witness ff. [a v - d viij]
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a v]] Escriu lo magnifich mossen Jaume gacull caualler al reuerent mossen Fenollar com a procurador den moreno
text: R2eport dunes noues : me força queus diga … [ [d viij]] … ya vos queus detinga : qui tant vos enpeny
Poetic Stanza 1004 vv.
ID no. of Witness 2 cnum 7982
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532 (BITECA manid 2060)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02
Location in witness ff. [a v] - [d vj]v
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a v]] Escriu lo magnifich mossen Jaume gaçull caualler al reuerent mossen Fenollar con [sic] a procurador den moreno
text: R2Eport dunes noues : me força queus digua … [ [d vj]v] … Ya vos queus detinga : qui tant vos empeny
Poetic Stanza 1004 vv. [= 36 x 8 | 13 x 8, 2 x 4 | 13 x 8, 2 x 4 | 42 x 8, 2 x 4 | 18 x 8, 1 x 4]
ID no. of Witness 3 cnum 6671
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/15031 (BITECA manid 2062)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561
Location in witness ff. 4v-30v
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 4v] Escriu lo magnifich mossen Iaume Gaçull caualler al reuerent mossen Fenollar com a procurador den Moreno
text: R2Eport d'unes noues, me força queus diga … [ 30v] … ya vos queus detinga, qui tant vos empeny
Condition incomplet
Poetic Stanza 948 vv.
Note en relació a l'incunable de 1497, aquí hi ha una llacuna (començada al vers “Y a mi en estrem, mossenyer me pesa”) que abraça des de la cobla sisena fins a la dotzena de la primera intervenció de Gassull en el Procés de les olives. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Fi”. Aquests versos de Jaume Gassull es localitzen, més concretament, als ff. 4v-8v, 10-12, 13-15, 18v-24v i 28-30v
Record Status Created 2000-05-17
Updated 2008-05-10