Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4762
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Antonio L. Bouza
Title El ex libris. Tratado general. Su historia en la Corona Española
Place / Publisher Madrid: Patrimonio Nacional
Date / Location 1990: pp. 148
Note reprodueix ex-libris majorment contemporanis, però també en dóna d'antics, especialment els vinculats a la casa reial, indicant-ne l'època en que cadascun d'ells fou emprat
Held by Madrid: Palacio IC 077
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2011 Ed.: Madrid: Palacio, VIII/3047. Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1452 Ed.: Madrid: Palacio, VIII/15452. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
Source of Data for Libraries libid 1039 Madrid: Palacio
Record Status Created 2001-06-13
Updated