Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4761
Format art. rev.. edició. imprés
Author Josep Antoni Iglesias
Title Un bifoli en pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)
Source Arxiu de Textos Catalans Antics
Date / Location 19 2000: pp. 389-428
Held by Barcelona: Biblioteca de treball despatx
Source of Data for Works texid 2450 Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 2510 MS: Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem. Barcelona: Catalunya (BNC), 1829, 1431 [?] - 1460
cnum 2512 MS: Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311, 1441 - 1456
cnum 5328 MS: Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem. Vilanova del Vallès: Arxiu Parroquial, 1341 - 1360
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1891 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1829. 1431 [?] - 1460. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?].
manid 1887 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311. 1441 - 1456. Desconegut, Taula dels dies malaventurats segons sant Jerònim, compilat 1400 [?] - 1450 [?].
Source of Data for Persons bioid 3139 Juan de Toledo, clergue secular
Source of Data for References bibid 4760 Gonzálvez Ruiz (1981), “El traductor Maestro Juan de Toledo. Una propuesta de identificación”, Toletum (= Homenaje a Rivera Recio)
bibid 4873 Iglesias (2000), “Un bifolio de pergamino de Vilanova del Vallès (Barcelona): el testimonio más antiguo conocido en catalán del Llibre de conservació de sanitat de Juan de Toledo”, Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 1999)
Record Status Created 2001-05-31
Updated 2012-01-28