Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4760
Authors Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Titles En nom d'aquell gran Jutge just
Sentència
Incipit & Explicits text: En nom d'aquell gran Jutge just, | qui trihunfa en creu de fust … que guanya·l pris | lo trobador Lois Rois
Date / Place escrit 1488 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Gassull et al. (2008), “Axi us dexau a tots contents [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 233 , n. 74.5 (Gd:18)
Gassull et al. (1989), Obra religiosa 60-70 , n. 2 (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:555 (ed. parcial)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7312
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1471 (BITECA manid 1577)
Imprint València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]
Location in witness ff. d iiv - [d viij]v
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, En nom d'aquell gran Jutge just, escrit 1488 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ d iiv] S3egueix se la seutencia [sic] publicada per part dels Reuerndissims [sic] y magnifichs jutges / a huyt dies del mes de setembre jorn dela natiuitat dela gloriosa verge maria en presencia de tots los damunt dits dehidos y de moltes presones donor / e gran poble ajutats per hoyr les laos del glorios sant y lo meneig de tan loable exerçiçi dins lasgleya del benauenturat sent johan apres vespres
rubr.: Sentencia
text: En nom daquel gran iutge just | qui trihunfa en creu de fust … [ [d viij]v] … que guanyal pris | lo trobador lois rois | Latis
Poetic Stanza 294 vv.
Record Status Created 2000-05-17
Updated 2012-01-28