Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4749
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre
Incipit & Explicits text: Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre … puga, volant, estar prop de Leànder
Date / Place escrit 1486 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï: abc
Associated Texts part de texid 1878 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
texid 1878 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
References (most recent first) Bulbena i Tosell (1897), Libre intitulat jardinet de orats. Fragments inèdits trets de un Ms. del XVèn al XVIèn segle, existent en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona 33
Roís de Corella et al. (2008), “Del mon no·m dolc, que ma vida vull perdre [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Martos et al. (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella 156 (ed. ref.)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 133
Roís de Corella et al. (1994), Rims i proses 101
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 208 , n. 154.27b (247:1)
Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella 2:671
Roís de Corella et al. (1973), Obres completes, I. Obra profana 170
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 100
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7436
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness f. 27v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 27v] Del mon nom dolch / que ma vida vull perdre … Pugua volant / estar prop de leander
Poetic Stanza 1 x 3
ID no. of Witness 2 cnum 7732
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness f. 133
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 133] DELL mon nom dolc / que ma vida vul perdre … Pvga volant / star prop de leander
Poetic Stanza 1 x 3
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-01-28