Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4748
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça
Incipit & Explicits text: Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça … tiren, matant a tots los qui no us fugen
Date / Place escrit 1486 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
Associated Texts part de texid 1878 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
texid 1878 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
References (most recent first) Bulbena i Tosell (1897), Libre intitulat jardinet de orats. Fragments inèdits trets de un Ms. del XVèn al XVIèn segle, existent en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona 31
Roís de Corella et al. (2008), “Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Martos et al. (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella 154 (ed. ref.)
Roís de Corella et al. (1994), Rims i proses 100
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 214 , n. 154.27a (263:31)
Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella 2:670
Roís de Corella et al. (1973), Obres completes, I. Obra profana 169
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 98
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7435
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness f. 26v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 26v] Tan gran dolor / lo meu cor trist esquinça … Tiren matant / atots los quj nous fugen
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 7731
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness f. 133
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 133] TANT gran dolor / lo meu cor trist sesquinça … Tjren metant / atots los quj nous fugen
Poetic Stanza 8 vv.
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-05-10