Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4735
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pragmàtica reial sobre els censals
Date / Place promulgat 1498-08-26
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10526
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 268-269
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica reial sobre els censals, promulgat 1498-08-26
Incipit & Explicits rubr.: [ 268] PRagmatica Reyal en la qual tracta del Regiment e dela quitatio dels Censals que la vniuersitat fa. feta en Granada. A xxvj. de Agost any de Nostre Senyor .M.cccc. lxxxxviiij. … E scriua dela Unjuersitat en Nofre canet notarj
invoc.: E9N nom de nostre senyor deu iesu christ amen
text: Sia manifest a tots que diluns comptat vintisis del mes de agost del any Mil quatrecents u [per completar la línia] Noranta nou en presentia de mj secretari he notari deius scrit … Lo tenor dela qual dita prachmatica sanccio se segueix de baix en la present
certificació: E per que maior fe sia atribuyda ales coses sobre dites axi en Juhi com fora de Juhi Jo luis gonsales secretari del dit Senyor Rey … [ 269] … e aço scrit de propria ma em so sota scrit e he posat mon acustumat de art de notaria tal Sig [sic]
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-20