Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4734
Authors Bernat de Palaol
Titles Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz
Incipit & Explicits text: Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz … mas nov'amors me restaur'e·m soste
Date / Place escrit 1386 ca.
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 6ï 10ï 10 10: abbaccdd
Associated Texts la cobla inicial s'insereix íntegrament en texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
i parcialment en texid 1970 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, … e sobre·l prat pausar, escrit 1406-04-30
References (most recent first) Palaol et al. (2008), “Cercats d'uymay, ja·n siatz belha y proz [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 94
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 178-181 , n. 14 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 142 , n. 126.1 (200:46)
Riquer (1950), “Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron a las justas de Tolosa”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 298
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 333 (ed. parcial)
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 7759
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 139v-140
Title(s) Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 139v] Lo marcader mallorquj
text: Certes duymay / jasiats belle pros … [ 140] … E tjndrecar / samor quaxis coue
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note aquest fragment es correspon als vv. 1-8 de l'edició d'Archer et al., però ocupa 10 línies d'escriptura; com que aquest testimoni forma part del Conhort, hem optat per respectar el número de versos tal com apareix en aquesta extensa obra, de Francesc Ferrer
ID no. of Witness 2 cnum 7502
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 8 (BITECA manid 1206)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. 44v
Title(s) Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
Incipit & Explicits text: Cercatz duymay jatz siatz belhs e proz … Nom alciuran vostgres falcas amors
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4
Note vv. 1-4 de l'edició d'Archer et al.
ID no. of Witness 3 cnum 8707
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. cxxxiijr-v f. 101r-v
Title(s) Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiij] Bernat de Palaol
text: Cercats duymay jan siatz belhay proz … [ cxxxiijv] … Mas nouamors me restaurem soste
Poetic Stanza 5 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7180
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 91r-v
Title(s) Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 91] Lo mercader mallorquj
text: Cercats duymay / ja siats bella e pros … [ 91v] … Etindrencar / samor que xis coue
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note aquest fragment es correspon als vv. 1-8 de l'edició d'Archer et al., però ocupa 10 línies d'escriptura; com que aquest testimoni forma part del Conhort, hem optat per respectar el número de versos tal com apareix en aquesta extensa obra, de Francesc Ferrer
ID no. of Witness 5 cnum 9536
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxijra
Title(s) Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ clxijra] Lo mercader mallorqui
text: Cercats duymay / ia siats bella e pros … E tindren car / samor quexis coue
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note aquest fragment es correspon als vv. 1-8 de l'edició d'Archer et al., però ocupa 10 línies d'escriptura; com que aquest testimoni forma part del Conhort, hem optat per respectar el número de versos tal com apareix en aquesta extensa obra, de Francesc Ferrer
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-01-28