Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4733
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Sentència arbitral sobre els actes de conciliació
Date / Place promulgat 1432
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10517
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 204-209v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència arbitral sobre els actes de conciliació, promulgat 1432
Incipit & Explicits rubr.: [ 204] Sententia arbitral dada per lo Senyor Rey sobre los actes dela consignatio
intitulatio: E5N nom de deu sia. Sia [sic] atots cosa u [sic - final de línia] manifesta que nos don Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … [ 204v] … e de Serdayne [sic]
dispositio: Com a Rey e Senyor he arbitre arbritador [sic] e amigable composador concordantment elet entre e per los Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques … [ 208v] … stant absents cascuna deles parts dessus dites
datatio: E publicade deson manament [f. 209] per mi Joan olzina Secretari seu e notari deuall scrit lo Cinquen die del mes de Juny del any dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatre cents Trenta dos del regne del dit Senyor deset
testimonis: Presents e conuocats a aço per testimonis Lo Noble don Ramon de parellos … e Nuguet de pachs Ciutada de Mallorques
auten.: S6enyal ✠ de nos don Alfonso per la gratia de deu Rey De Arago … manam esser possat nostre segell comu en pendent per maior corroboratio de aquell
certificació: [ 209v] S3ig ✠ num mei Joannis olzina Secretarij domini regis predicti … en aquells e cascun dells .xxiiij. dessus es et .xxv. emes
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-20