Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4732
Authors Casa dels Jurats [?]
Titles Fórmula de jurament del clavari
Date / Place promulgat 1450 [?] - 1510 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10525
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness f. 266v
Title(s) Casa dels Jurats, Fórmula de jurament del clavari, promulgat 1450 [?] - 1510 [?]
Incipit & Explicits text: [ 266v] U2Qs [sic] honrat en .R. N. Clauari bosser e rebedor deles monedes comunes dela vniuersitat e ylla de Mallorques prometen mjgensant sagrament e homenatge … segons tenor dels dits capitols de barchinona e sententia reyal e de la sententia per lo dit Senyor Rey nouellament dada dareu
Note f. 267r-v en blanc
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-20