Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4731
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Sobre quan han d'entrar de nou en sort i sac els oficials que han acabat el seu càrrec abans de temps
Date / Place promulgat Barcelona 1481-11-05
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts vinculat a texid 1545 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10515
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 186-188
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sobre quan han d'entrar de nou en sort i sac els oficials que han acabat el seu càrrec abans de temps, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 186] Prouisio que si algun official sera tret per lo poch temps restaue a regir ason antecessor que aquell tal sia tornat en lo sach e corregua egual sort ab los altres
intitulatio: N6Os ferdinandus dei gratia Rex Castelle … Comesque Gociam
intr.: Cum de cessisset nuper petrus spanyoll … [ 186v] … erat Capitulum quodam serie sequentis
text: Jtem com en lo dit regiment fos stat obmes proueyr que en cas que qualseuoll official dela dita vniuersitat dins lo temps de son offici moris … [ 188] … iussimus nostro comuni sigillo pendenti munitam
datatio: Dat Barchinone die quinto Nouembris Anno anatiuitate domini Millesimo quadringentesimo Octoagesimo primo … anno tercio .Jo. el Rey
Note segueixen textos en llatí fins al f. 193; 193v en blanc
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-20