Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4726
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Provisió sobre la moneda
Date / Place promulgat 1516 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9897
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 211
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la moneda, promulgat 1516 ad quem
Incipit & Explicits intitulatio: [ 211] Don ferrando per la gratia de deu Rey de Arago … Gociano
salutatio: Al spectable Noble magnifich amat conseler criat nostre sala y loctinent general nostre en lo Regne de Mallorques don Joan Aymerich salut y dilectio
dispositio: Segons hauem entes per humil exposicio a nostre Magestat feta perlo amat nostre francesch çellers notari (…) algunes vegades enlo temps dela quaresma a causa de almoynes ques fan los jurats de aquexa Ciutat fan batre moneda menuda … trahen dita moneda menuda del dit Regne y la aporten en altres parts ahon la fan fondre y guanyen en aquella
Note segueix un espai en blanc, potser havia de continuar la disposició
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-20