Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4725
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Aplicació de la pragmàtica sanció al regne de Mallorca
Date / Place promulgat Barcelona 1506-08-26
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9896
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. 209v-210v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Aplicació de la pragmàtica sanció al regne de Mallorca, promulgat 1506-08-26
Incipit & Explicits intitulatio: [ 209v] Nos don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … de Gotiano
dispositio: Considerant quant benefici ha portat en lo nostre Regne e Illa de Mallorca la pracmatica sanctio per nos los anys passats feta … a nostres Reyals cofrens aplicadores desijon [?] Ciutat
datatio: Dat en la nostre Ciutat de Barchinona a xxvj de Agost del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil Cinchcents y sis. Yyo el Rey
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-20