Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4724
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Que los habitadors de la ciutat i regne de Mallorca que armen galeres contra moros i facin botí no paguin més d'una quantitat
Date / Place promulgat Girona 1496
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
CIÈNCIA MILITAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9895
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 206v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Que los habitadors de la ciutat i regne de Mallorca que armen galeres contra moros i facin botí no paguin més d'una quantitat, promulgat 1496
Incipit & Explicits rubr.: [ 206v] Que los habitadors de aquesta Ciutat e Regne qui armaran contra moros quel que faran boti aci no paguen mes deu vint y cinch hu
intitulatio: Don ferrando per la gracia de deu Rey de Castela … Gociano
salutatio: Al noble Magnifich e amat Conseller … oason loctinent Salut e dilectio
dispositio: essent informats quant soujnt moros prenen christians de aqueixa nostra illa … tot dubte e dificultat cessants
datatio: Dada en la Ciutat de Girona a vj dies del mes de agost any dela natjuitat de nostre senyor Mil quatrecents noranta sis Yo el Rey
Note segueix una nota sobre el registre de la provisió
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-20