Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4722
Authors Casa dels Jurats
Titles Que els oficials que serveixen la universitat del regne de Mallorca no hagin de entregar el seu bastó quan són acusats, mentre no hi hagi sentència
Date / Place promulgat 1486
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9893
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. 204v-205
Title(s) Casa dels Jurats, Que els oficials que serveixen la universitat del regne de Mallorca no hagin de entregar el seu bastó quan són acusats, mentre no hi hagi sentència, promulgat 1486
Incipit & Explicits rubr.: [ 204v] Que los officialls quj executen per la vniuersitat en cas que sia posat libell contra ells deuant los Jutges dela taula no sien tinguts posar lo basto fins ab ab fujan diffinjtiua sien condemnats
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-20