Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4707
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Joan Vidal
Joan Verdanxa
Titles Per mils sentir dels fets la fi
Incipit & Explicits text: Per mils sentir dels fets la fi … será dols past la vostra eloquencia
Date / Place escrit 1472 ca. - 1486 ad quem (Martínez i Romero)
Language català
Text Type: Vers
Metrics [60.16b (Gd:12), p. 233=] 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
[60.16c (164:6), p. 128=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbaacca
Associated Texts part de texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
References (most recent first) Fenollar et al. (2008), “Per be que lo mon en tals fets huy sia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 54-55
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 288 , n. 60.16b i 60.16c
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:273-274
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 75-76 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 144-45
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7726
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 50v-51v
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 50v] Presentacio del proces al jutge Miquel Stella
text: Per mils sentir / dels fets la ffi | Sol deu es Just quj fal juhi … [ 51v] … Ab molt desig / per saciar la fam | Sera dols past / la vostre eloquencia
Poetic Stanza 19 x 2, 1 x 1, 1 x 8
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-24