Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4707
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Josep M. Marquès
Title Lletres de la cúria eclesiàstica, 1420-1620 [inventari manual]
Place / Publisher Girona:
Date / Location 1991:
References (most recent first) citat per: Vila (1995), “Un fragment d'un misteri gironí de la Ressurrecció del s. XV”, Revista de Girona 57
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2565 MS: Girona: Arxiu Diocesà (Lletres pastorals. Manuals de correspondència de la Cúria Eclesiàstica), Lligall U-180. 1491 - 1500. Desconegut, Bons cavallers, tots prestament, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
Record Status Created 2000-11-09
Updated 2011-03-29