Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4705
Authors Miquel Estela, Comanador
Titles Orfeu novell criat en la gran Creta
Incipit & Explicits text: Orfeu novell criat en la gran Creta … de ben servir mal grat es la resposta
Date / Place escrit 1479 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [56.4 (164:23), p. 129=] 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbaacca
[56.1 (219:169), p. 168=] 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Texts part de texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
References (most recent first) Estela et al. (2008), “Orfeu novell, criat en la gran Creta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Estela et al. (2008), “A Deu es cert lo qual prech me confona [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 55-67 i 151
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 287 , n. 56.4 i 56.1
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:274-275 (ed. parcial)
Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 76-91 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 145-163
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-05-10