Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4697
Authors Desconegut
Titles Puix sant tan insigne y tan comendable
Incipit & Explicits text: Puix sant tan insigne y tan comendable … que·ns vulla fer dignes de gracia tanta
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix sant tan insigne y tant comendable [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 103 , n. 0h.44 (131:44)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 331-336 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3898
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness ff. [100-103]
Title(s) Desconegut, Puix sant tan insigne y tan comendable, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [100]] Cobles fetes en laor del benauenturat Sent Gujllem
text: Puix sant tan jnsigne / y tant comendable … [ [103]] … los quals fruyu ara / ab goig eternal
Poetic Stanza 1 x 4, 15 x 8
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-01-28