Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4686
Authors Desconegut
Titles Sent March glorios, dexeble insigne
Incipit & Explicits text: Sent March glorios, dexeble insigne … per qu'en lo seu regne ab Ell puga viure
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix vostra valor tan gran es y tanta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 72 , n. 0h.52a (61:44)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 120 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3844
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness f. 74v
Title(s) Desconegut, Sent March glorios, dexeble insigne, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 74v] Oracio
text: Sent march glorios / dexeble jnsigne … per quen lo seu regne / ab ell pugam viure | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-27