Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4681
Authors Desconegut
Titles O sant gloriós, qui·l món tot enrama
Incipit & Explicits text: O sant gloriós, qui·l món tot enrama … perquè no·l pugam en res may offendre
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix sou de Jhesus servent tan dignissim [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 72 , n. 0h.46a (61:39)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 234 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3901
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness f. [46]v
Title(s) Desconegut, O sant gloriós, qui·l món tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [46]v] Oracio
text: O sant glorios / quil mon tot enrama … per que nol pugam / en res may offendre | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-01-28