Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4676
Authors Desconegut
Titles Oh sant excellent de vida molt pura
Incipit & Explicits text: Oh sant excellent de vida molt pura … vos feu que l'amem ab ferma sperança
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix entre·ls sants sou vos de valor tanta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 71 , n. 0h.39a (61:34)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 92 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3839
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness f. 57
Title(s) Desconegut, Oh sant excellent de vida molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 57] oracio
text: O sant excellent / de vida molt pura … vos feu quel amem / ab fermasperança | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Note es veu una nota al f. 57v, d'un antic posseïdor
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-27