Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4669
Authors Desconegut
Titles Per obtenir salvació
Credo in Deum
Lo Credo
Incipit & Explicits text: Per obtenir saluacio | y dels peccats remissio … qui regna y viu en Trinitat | alt en lo cel
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Per obtenir salvacio [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 233 , n. 0h.32 (Gd:7)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 76-80
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 42-45 , n. xii (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:491-493
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 337-341 (ed. parcial)
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich b jv - [b iij]v
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3886
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness ff. [104-106]
Title(s) Desconegut, Per obtenir salvació, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [104]] Lo credo jn deum ordenat en pla per obres rjmades
text: P2er obtenir saluacio | y dels peccats remissio … [ [106]] … qui regnay viu en trjnjtat | alt en lo cel // amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 115 vv.
Note manquen els vv. 104-147 de l'edició de Miquel i Planas
ID no. of Witness 2 cnum 5200
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. c iijvb - [c v]rb
Title(s) Desconegut, Per obtenir salvació, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ c iijvb] Lo credo in deum ab vna necessaria y molt deuota protestacio
text: [ c iiijra] P2Er obtenir saluacio | y dels peccats remissio … [ [c v]rb] … qui regna y viu en trinitat | alt en lo cel
Poetic Stanza 159 vv.
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-02-16