Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4667
Authors Desconegut
Titles Agnès molt benigna y santa perfeta
Incipit & Explicits text: Agnès molt benigna y santa perfeta … merexqua gustar dels sants la pastura
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix de Deu sou tan amada [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 74 , n. 0h.35a (61:58)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 308 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3890
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness f. [87]v
Title(s) Desconegut, Agnès molt benigna y santa perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [87]v] Oracio
text: Agnes molt benigna / y santa perfeta … merexquam gustar / dels sants la pastura | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-27