Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4664
Authors Desconegut
Titles O Déu eternal, virtut infinida
Incipit & Explicits text: O Déu eternal, virtut infinida … virtut tal y tanta que puga salvar-me
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Per obtenir salvacio [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 71 , n. 0h.32a (61:29)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 80-81
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 341-342 (ed. ref.)
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [g iiij]
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3887
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness f. [106]
Title(s) Desconegut, O Déu eternal, virtut infinida, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [106]] Oracio e protestacio
text: O deu eternal / virtut jnfinjda … virtut tal y tanta / que puga saluarme | amen
Poetic Stanza 1 x 12
ID no. of Witness 2 cnum 5201
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness f. [c v]
Title(s) Desconegut, O Déu eternal, virtut infinida, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [c v]] Oratio e protestacio
text: O deu eternal / virtut infinida … Virtut tal y tanta / que puga saluar me. | AMEN
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2011-04-04