Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4659
Authors Desconegut
Titles O Vera Creu, de grans laors molt digna
Incipit & Explicits text: O Vera Creu, de grans laors molt digna … deffena·ns donchs tostemps […]
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 71 , n. 0h.27a (61:25)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 365 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3883
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness f. [118]v
Title(s) Desconegut, O Vera Creu, de grans laors molt digna, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [118]v] Oracio
text: o vera creu / de grans laors molt digna … la salut nostra | deffenans donchs / tostemps
Poetic Stanza 1 x 12
Note composició escrita a línia seguida, i mutilada pel relligador
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-01-28