Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4650
Authors Desconegut
Titles Los navegants en mar de crims molt alta
Incipit & Explicits text: Los navegants en mar de crims molt alta … tots sorgirem, als cels prenent posada
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Los navegants en mar de crims molt alta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 73 , n. 0h.22 (61:56)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 348-53 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3875
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness ff. [110-113]
Title(s) Desconegut, Los navegants en mar de crims molt alta, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [110]] Cobles fetes en laor dela gloriosa verge maria de pietat ab set virtuts contraries als set peccats mortals ab les quals aquella per pietat nos deslliura de aquells. ordenades \metaforicament/ sobre lo exercici dela mar e art dels nauegants en aquella
rubr.: Exordi
text: Los nauegants / en mar de crjms molt alta … [ [113]] … tots surgirem / als cels prenent posada | Amen
Poetic Stanza 8 x 12, 2 x 7
Note deixada de banda la cobla inicial, a les cobles successives es veuen les següents rúbriques: “Humjlitat contra superbia”, “Liberalitat contra auaricia”, “Castedat contra luxuria”, “Mansuetut contra jra”, “Abstinencia contra gola”, “Amor contra enueja”, “Solicitut contra perea”, “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-27