Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4649
Authors Desconegut
Titles O Lucia sancta, per Déu molt amada!
Incipit & Explicits text: O Lucia sancta, per Déu molt amada! … nos vulla guardar la lum de la vista
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc (2008), “Lucia, verge molt pura [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 73 , n. 0h.21a (61:55)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 322 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3874
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness f. [95]
Title(s) Desconegut, O Lucia sancta, per Déu molt amada!, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [95]] Oracio
text: O lucia sancta / per deu molt amada … nos vulla guardar la lum dela vista | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-27