Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4642
Authors Desconegut
Titles Les grans laors qui recitar poria
Incipit & Explicits text: Les grans laors qui recitar poria … la qui·ns ha dat la gracia complida
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Les grans laors qui recitar poria [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 73 , n. 0h.17 (61:54)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 343-347 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3868
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness ff. [106]v-[108]v
Title(s) Desconegut, Les grans laors qui recitar poria, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [106]v] Cobles fetes en laor dels gloriosos nostre pare Adam y nostra mare eua
text: Les grans laors / qui recitar poria … [ [108]v] … la qujns ha dat / la gracia complida
Poetic Stanza 8 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-01-28