Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4641
Authors Desconegut
Titles Ja consumat aquell tan gran misteri
Incipit & Explicits text: Ja consumat aquell tan gran misteri … Vós, adorant lo ver Déu y Messies
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Ja consumat aquell tan gran misteri [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 73 , n. 0h.16 (61:53)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 354-356 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3867
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness ff. [113]v-[114]v
Title(s) Desconegut, Ja consumat aquell tan gran misteri, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [113]v] Cobles fetes sobre la aparicio que feu nostre senyor Deu Jhesu christ ala sua beneyta mare lo jorn de pasqua quant fonch resucitat
text: Ja consumat / aquell tan gran misteri … [ [114]v] … Vos adorant / lo ver deu y messies
Poetic Stanza 4 x 12, 1 x 1
Note d'aquesta composició tan sols n'han quedat quatre cobles inicials més un vers, perquè se n'ha perdut un foli
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-27