Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4635
Authors Desconegut
Titles Entre·ls cavallers insignes
Incipit & Explicits text: Entre·ls cavallers insignes … y del seu maleyt poder
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Entre·ls cavallers insignes [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 107 , n. 0h.13 (131:82)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:31-32
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 223-229 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3861
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness ff. [40-43]
Title(s) Desconegut, Entre·ls cavallers insignes, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [40]] Cobles fetes en laor del glorios sent Jordi
text: Entrels cauallers jnsignes | puix que sou tan valeros … [ [43]] … deffensau nos del maligne | y del seu maleyt \molt gran/ poder
Poetic Stanza 1 x 4, 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-01-28