Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4631
Authors Desconegut
Titles Dels sants hermitans puix sou la bandera
Incipit & Explicits text: Dels sants hermitans puix sou la bandera … qui us ha heretat de gloria tal
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Dels sants hermitans puix sou la bandera [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 101 , n. 0h.11 (131:36)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 157-161 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3857
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness ff. [1]-[3]v
Title(s) Desconegut, Dels sants hermitans puix sou la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] Cobles fetes en laor del glorios sent pau prjmer hermjta
text: Dels sants hermjtans / puix sou la bandera … [ [3]v] … quius ha heretat / de glorja tal
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-27