Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4623
Authors Desconegut
Titles O verge molt digna, per Déu molt amada
Incipit & Explicits text: O verge molt digna, per Déu molt amada … que·ns haja mercè segons sa clemencia
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Benayta Eularia, qui dins Barcelona [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 70 , n. 0h.6a (61:9)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 200-201 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3850
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6519-18-8 (BITECA manid 1329)
Copied València [?]: 1491 - 1500
Location in witness f. [27]r-v
Title(s) Desconegut, O verge molt digna, per Déu molt amada, escrit 1450 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ [27]] Oracio
text: O verge molt digna / per deu molt amada … [ [27]v] … quens haia merce / segons sa clemencia | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-01-28