Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4621
Authors Desconegut
Titles Apostols insignes y molt gloriosos
Incipit & Explicits text: Apostols insignes y molt gloriosos … dels bens de la gracia nos cobra hi'ns vista
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Apostols insignes de gran reverencia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 69 , n. 0h.5a (61:8)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 125 i 115 (ed. ref.)
Note els dos testimonis d'aquesta composicio atribueixen l'hagiografia a sants diferent: un testimoni, als sants Felip i Jaume; l'altre testimoni, als sants Simó i Judes. Sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8097
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness f. 77v
Title(s) Desconegut, Apostols insignes y molt gloriosos, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 77v] Oracio
text: Apostols jnsignes / y molt gloriosos … Dels bens dela gracia / nos cobra hins vista | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
ID no. of Witness 2 cnum 3843
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness f. 71v
Title(s) Desconegut, Apostols insignes y molt gloriosos, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 71v] Oracio
text: Apostols jnsignes / y molt gloriosos … dels bens dela gracia / mos cobra hins vista | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-10-27