Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4618
Authors Desconegut
Titles Apòstol sant y subiran doctor
Incipit & Explicits text: Apostol sant y subiran doctor … pugam loar Aquell eternament
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10 10 10ï 10 10: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Sent Johan Evangeliste [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 69 , n. 0h.58a (61:2)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 28 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3827
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness f. 16v
Title(s) Desconegut, Apòstol sant y subiran doctor, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 16v] oracio
text: Apostol sant / y subiran doctor … pugam loar / aquell eternament | Amen
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-17