Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4612
Authors Desconegut
Titles Apòstol insigne y molt venerable
Incipit & Explicits text: Apostol insigne y molt venerable … per ço que'ns pugam sens erra saluarnos
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Antorcha de fe, apostol benigne [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 69 , n. Oh.1a (61:4)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 57 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject POESIA
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-17