Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4609
Authors Desconegut [?]
Titles Puys l'altessa reginal
Incipit & Explicits text: Puys l'altessa reginal … multiplica virtuts més
Date / Place escrit 1478 d.
escrit 1401 [?] - 1425 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7 7 7 7 7: ababccdd
Associated Texts versos inserits en texid 1768 Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
References (most recent first) Romeu i Figueras (2008), “Puys l'altessa reginal [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 95 , n. 0.76d (125:9)
Miralles et al. (1991), Dietari del capellà d'Alfons V el Magnànim 211
Romeu i Figueras (1962), Teatre profà 2:129 (ed. ref.)
Sanchis i Sivera et al. (1932), Dietari del capellá d'Anfos el Magnànim. Introducció, notes i transcripció per… 229
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 9511
City, library, collection & call number València: Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos], V-21 (BITECA manid 2532)
Copied 1476 [?] - 1500 [?]
Location in witness f. cxijrb
Title(s) Desconegut, Puys l'altessa reginal, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits text: [ cxijrb] Puys laltessa reginal Senyora molt excellent per gracia djujnal Hauem ates nouament uostra molt gran celsitut Obre tots temps per ujrtut Que la ujrtut la hon es multipica [sic] ujrtuts mes
Poetic Stanza 8 vv.
Note hem transcrit íntegrament el text, escrit a línia seguida
ID no. of Witness 2 cnum 8299
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 204 (BITECA manid 1817)
Copied València: Lluís Carbonell para Vicent Inza, 1720
Location in witness pp. 830-831
Title(s) Desconegut, Puys l'altessa reginal, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits text: [ 830] Puix la Altza [sic] Reginal | Señora molt excelent … [ 831] … Que la virtut la hon es, | multiplica virtuts mes
Poetic Stanza 8 vv.
ID no. of Witness 3 cnum 8164
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 160 (BITECA manid 1999)
Copied València: 1742-07-18
Location in witness p. 349
Title(s) Desconegut, Puys l'altessa reginal, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits text: [ 349] Puys laltessa Reginal senyora molt excelent Per gracia diuinal hauem altres nouament vostra gran celsitut; Obre tots temps per uirtut que la Virtut la ho es multiplica Virtuts mes
Poetic Stanza 8 vv.
Note hem transcrit íntegrament el text, escrit a línia seguida
ID no. of Witness 4 cnum 12205
City, library, collection & call number València: Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual, Ms. 49 (BITECA manid 5032)
Copied València: Bartomeu Ribelles, 1765 [?] - 1816 [?]
Location in witness p. 45a
Title(s) Desconegut, Puys l'altessa reginal, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits text: [ 45a] Puix l'altesa eginal … Multiplicar virtuts mes
Poetic Stanza 8 vv.
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-05-09