Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4608
Authors Desconegut [?]
Titles Huy València fa festa
Incipit & Explicits text: Huy València fa festa … entrau gloriosament
Date / Place escrit 1478 d.
escrit 1400 - 1425
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababab
Associated Texts versos inserits en texid 1768 Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
References (most recent first) Romeu i Figueras (2008), “Huy Valencia fa festa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 83 , n. 0.76c (70:2)
Miralles et al. (1991), Dietari del capellà d'Alfons V el Magnànim 210
Romeu i Figueras (1962), Teatre profà 2:129 (ed. ref.)
Sanchis i Sivera et al. (1932), Dietari del capellá d'Anfos el Magnànim. Introducció, notes i transcripció per… 228
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 9510
City, library, collection & call number València: Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos], V-21 (BITECA manid 2532)
Copied 1476 [?] - 1500 [?]
Location in witness f. cxjva
Title(s) Desconegut, Huy València fa festa, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits text: [ cxjva] Huy ualencia fa festa / Per uenjr uos nouament la ciutat real aquesta es al uostre manament // Manament [sic] besant peus / e mans es presta entrau glorjosament
Poetic Stanza 1 x 6
Note hem transcrit íntegrament el text, escrit a línia seguida
ID no. of Witness 2 cnum 8298
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 204 (BITECA manid 1817)
Copied València: Lluís Carbonell para Vicent Inza, 1720
Location in witness p. 828
Title(s) Desconegut, Huy València fa festa, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits text: [ 828] Hui Valencia fa sa festa | Per venir vos novament | La Ciutat Real aquesta | es al vostre manament | Besant peus es presta | Entrau gloriosament
Poetic Stanza 6 vv.
Note el penúltim vers omet les paraules “e mans”, que sí apareixen en altres testimonis. Hem transcrit íntegrament aquesta còpia
ID no. of Witness 3 cnum 8163
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 160 (BITECA manid 1999)
Copied València: 1742-07-18
Location in witness p. 346
Title(s) Desconegut, Huy València fa festa, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits text: [ 346] Huy Valencia fa festa per Venir vos nouament la ciutat Real aquesta es al uostre manament besant Peus è mans es presta en trau gloriosament
Poetic Stanza 6 vv.
Note hem transcrit íntegrament el text, escrit a línia seguida
ID no. of Witness 4 cnum 12204
City, library, collection & call number València: Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual, Ms. 49 (BITECA manid 5032)
Copied València: Bartomeu Ribelles, 1765 [?] - 1816 [?]
Location in witness p. 43b
Title(s) Desconegut, Huy València fa festa, escrit 1478 d.
Incipit & Explicits text: [ 43b] Huy Valencia fa festa … Entrau [molt ratllat] gloriosament
Poetic Stanza 6 vv.
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-11-09