Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4604
Authors Desconegut
Titles Regina sagrada
Incipit & Explicits text: Regina sagrada | e Mara de Déu … esta matinada | infentat haveu
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5ï 5 5ï 5 5ï 5 5ï 5: ababcdcd
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 150-151 , n. 138 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 73-75 , n. vi
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[a ij]r-v , n. i
Girbal (1890), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 369-370 , n. i
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9552
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness f. 2r-v
Title(s) Desconegut, Regina sagrada, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Jhesus
text: Regina sagrada | y mara de deu | Esta matinada | jnfentat haueu … [ 2v] … Donzella dotada | Mes clara ques veu | Esta matinada Jnfentat haueu | ffinis
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Note els vv. 1-8, 11-12 ocupen en conjunt cinc línies, és a dir, dos versos ocupen una única línia d'escriptura en cinc ocasions
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-05-09