Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4603
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De adventu Domini
L'adveniment de Déu Jesucrist
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:11-23
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 11815
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. iva-vrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'adveniment de Déu Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits tit.: [ iva] del aueniment de nostre senyor
text: L2Auenjment de nostre senyor per .iiij. setmanes es departit … [ iivb] … donchs necessari fo anos lauenjment del senyor que el estech en nos e en la nostra fe
rubr.: Del segon auenjment
text: E2n lo segon auenjment del … [ vrb] … cor res quis fassa en aquel die del iudici no uolra auer alongament ans tot se acabara en .i. moment. So es a dir en lo tancament del uyl
ID no. of Witness 2 cnum 11934
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1ra-4va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'adveniment de Déu Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Del primer auenjment de ihesu crist
text: T10Ot lo temps daquesta present vida es deuesit en quatre partides de temps … [ 1va] … lo qual temps representa la glesa deles vuytanes de pentacosta entro alauenjment de deu so es en Auent
rubr.: Del segon avenjment spiritual
text: L4auenjment de deu per tres setmanes seffa asignifficar … que defena la nostra freuolesa e ques combata per nos
rubr.: Del segon auenjment quant venra jutgar los morts ells vius
text: D4el Segon auenjment so es quant venra jutgar los vius els morts … [ 4va] … totes cosas en .j. moment axi com lull atancar e obrir se faran de mantenjnent [sic] per volentat de deu
ID no. of Witness 3 cnum 10987
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 1vb-5rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'adveniment de Déu Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 1vb] Del aueniment de deu Jhesu Crist
text: L14Aueniment de deu per .iiij.setmanes se fa asignificar … [ 5rb] … totes coses en .i. moment axi con lul tancar e obrir se faran
ID no. of Witness 4 cnum 11365
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. i-viii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'adveniment de Déu Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Del aveniment de nostra senyor
text: Laveniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit e dit … [ viii] … ans tot sacabara en hun moment ço es a dir en lo tancament del juy
ID no. of Witness 5 cnum 11362
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. iira-vrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'adveniment de Déu Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ iira] Prologo. Del aduent
prol.: E9N nom dela diuina magestat : que feu lo cel:la terra: e la mar e totes les coses que en ells son … [ iiva] … lo qual temps representa la esglesia deles octaues de pentecostes fins al adueniment de nostre senyor
tit.: Del adueniment de nostre senyor.
text: [l]5Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit e dit … [ vrb] … ans tot sacabara en vn moment: çoes a dir enlo tancament del vll
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2010-02-11