Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4594
Authors Lucas
Titles Evangelium secundum Lucam
Evangeli segons sant Lluc
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9746
City, library, collection & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-960-T-1038 (BITECA manid 1239)
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. 56v-96
Title(s) Lucas, Evangeli segons sant Lluc (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 56v] Dela generacio e natiujtat de Johan babtista e de sa concepcio e dela temptacio de Jhesu christ j.º capitulo … [ 57v] … Del sant dia de pasqua e com Jhesu chist resusita [sic] xxiiijº cº
prol.: [ 58] [s]4Ent lluch auangelista fonch de la nacio de antiochia e fonch metge molt noble per art e fonch dexeble dels apostols e apres ell seguj sent pere entro ala confessio lo qual serujnt al senyor fon sens peat ne per mill temps ac muller ne jnfants e morj en edat de .lxxiiij. anys en bethanja ple del sant spirit … [ 58v] … Vist es amj tu theofill enseuit lo comensament deligentment scriure atu per orde totes les coses per ço que conegues la veritat daquelles peraules [sic] / e deles quals es ensenyat
rubr.: fenex lo prolech E comensa lauangeli de sanct luch [de luch ratllat] dela generacio e natiuitat deJohan babtista e dela sua concepcio del saulauor nostro Jhesu crhist primo capitulo
text: [c]2Om en los dies de herodes Rey de Judea vn preuera per nom zacharias del linatge de abia a la sua muller dels filles [sic] de aron / E auja nom elissabet eren ab dossos Justs denant deu anants [sic] en tots los manements ejustificacions del senyor … [ 96] … entro que siats vestits dela virtut del altisme apres sen mena aquells de fores en betania eleuades les sues mans en alt beney aquells edementre quel beneya / ell se parti del\l/s efon aportat en lo cel / Aquells orant tor tornarensen [sic] en Jherusalem ab gran goig e eren tots temps en lo temple lloant e beneynt nostre senyor deu
colofó: Fenex lauangeli de sent luch en lo qual ha .xxiiij. capitols
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2013-07-07