Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 458
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1367
Col·lectiu. Cançoner de Mayans
Language català
Date compilat 1474 ad quem
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 | Antic 49 | Antic 88-4-19
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness ff. 1 + 1-140v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] TAULA. DE LES OBRES que son en lo present Libre
índex: Lo rahonament de thelamo e de vlixes sobre les armes de Achiles en cartes .i. … [ 1v prel.] … La vida dela sacratissima verge marja mare de deu senyora nostra en rjms en cartes Cxxx
rubr.: [ 1] O3BRES : DE MOSSEN CORELLA
rubr.: Rahonament de Thelamo e de vlixes en lo setge de troya dauant agameno apres mort Achilles sobre Les sues armes
text: M4ORT lo gran fill de tetis pestilençia terrible dels Troyans … [ 140v] … La fama vos creix / sens be que resona | Dun altre terençi / nous loha la gent
References (Most recent first) Ferrando (1981), “Unes poesies valencianes del 1543 sobre el tema de la malmonjada”, Revista Valenciana de Filologia 398-402
Note després del f. 140v, al quadern final es copien dos poemes en castellà i un en català amb lletra del s. XVI: “De una monja coblas” (f. 143 fol. antiga, f. 141 fol. moderna. Inc. “Ya no basta sufrimiento” Expl. “y sin salida. 1543”); “A ruego pedimento y importunación de una noble magnífica sabia y hermosa religiosa, Diego Vallés, notario valenciano, compone e inventa e ordena las siguientes contrahechas a las del chiste, coplas o no sé que de la monja” (f. 144 fol. antiga, f. 142r-v fol. moderna. Inc. “El tanto merecimiento” Expl. “sin medida. Fin”); “Una gentil dama valenciana demana a un affectat criat li volgués donar trellat del chiste de la monja e trellat del contrafet per aquell en la mateixa lengua e natural lo manat respon ab les cobles, metre e versos següents” (ff. 144v-145 fol. antiga; ff. 142v-143 fol. moderna. Inc. “Si a la yra real y a la força de amor” Expl. “si·m feu saber de mi siau servida”) i amb lletra del s. XVII una oració i un fragment d'un tractat (Liber secundus de anima), tots dos en prosa llatina (ff. 145-148v fol. antiga)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28