Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4581
Authors María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó
Titles Disposició perquè no sigui feta execució dels béns dels delats
Date / Place promulgat 1458 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9877
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 115v
Title(s) María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó, Disposició perquè no sigui feta execució dels béns dels delats, promulgat 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 115v] Que no sia feta execucio dels bens dels delats fins passat hun any e hun dia
dispositio: Jtem Senyora molt excellent com en lo Regne de Mallorques segons forma de priujlegis bons vsos franqueses e pratiques del dit Regne no sia stat james pratiquat nj acustumat com fer nospuja obstante … aquell stament en que eran en temps del bendegament
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-19