Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4580
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Letra reyal sobre la jurisdicció dels cònsols
Date / Place promulgat L'Alguer 1420
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9876
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 108v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Letra reyal sobre la jurisdicció dels cònsols, promulgat 1420
Incipit & Explicits rubr.: [ 108v] Letra Reyal fahent per la juridicio dels Consols e cort del Consolat
intitulatio: N2alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Als Noble amat e feels Conceller Mossen olfo de proxida Gouernador … Saluts e dileccio
intr.: En los dies passats fon de nostra cort emanada ab gran e madur concell certa letra e prouisio del tenor seguent
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago etc
pream.: Attenents que per expres priuilegi atorgat ala vnjuersitat de Mallorques per lo senyor Rey en Marti oncle nostre … e ben auenjr del dit Regne e fermetat del dit priuilegi
text: declaram de nostra certa sciencia que qualseuol robes sclaus e mercaderias sien per los dits mercaders mercantiuolment venudes e comprades … Com nos axi de certa sciencia e aconsalladament vullam […] fer
datatio: Dada enla vila del Alguer a vjnt e tres dies de Agost en lany dela natiujtat de nostre senyor Mil Quatrecents vjnt .Rex Alfonsus.
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-19