Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4557
Authors Pere de Torroella
Titles Tant mon voler s'és dat a'mors
Incipit & Explicits text: Tant mon voler s'és dat a'mors … vingu'a fer mall
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 4 8 8 4 8 8 4…: aab: bbc: ccd…
Associated Texts texid 2596 Andreu Febrer i Callís, Las, a qui diré ma langor?, escrit 1398 ca.
texid 3349 Arnau March, Tot hom se guart de mi, escrit 1410 - 1430
texid 5352 Arnaut Daniel, Si ben fonch lonch sper nom embargua, traduït 1486 ad quem
texid 3847 Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
texid 5355 Bernat de Ventadorn, Com me sove vos clam e vull, adaptat 1486 ad quem
texid 4284 Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
texid 3365 Francesc de Mèscua, Anuig al mon, per fort que sia, escrit
texid 3198 Joan de Castellví, Amor és tal que son poder, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3567 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3286 Martí Garcia, Lo voler pot be son dan, escrit 1400 - 1500
texid 5367 Peire Cardenal, James guasanye tant en re, adaptat 1486 ad quem
texid 5345 Peire Vidal, Quant hom es en altruy poder
texid 5346 Raimbaut de Vaqueiras, Si n'ay perdut mon saber
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2011), Obra completa 1:349-394
Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 63-96
Tractat en: Avenoza (2003), “Poetas catalanes del XV y trovadores. Pere Torroella y el Perilhos tractat”, Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d'oc. Actes du septième Congrès International de l'Association Internationale d'Études Occitanes (AIEO). Reggio Calabria-Messina, 7-13 juillet 2002
Editat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, , n. xxii
Editat a: Rodríguez Risquete (2001), Vida y obra de Pere Torroella. Su biografía, su cancionero catalán y el “Maldezir de mugeres” [treball de recerca] , n. xxi
Editat a: Torroella et al. (2000), “Tant mon voler s'es dat a 'mors [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 232 , n. 180.28 (Gc:6)
Ed. parcial en: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 323-325 (ed. parcial)
Editat a: Riquer et al. (1935), Poesies. Seleccions 36-58
Editat a: Torroella et al. (1930), The works of Pere Torroella, a Catalan Writer of The Fifteenth Century 94-132 (ed. ref.)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 183-206
Tractat en: Balaguer (1860-63), Historia de Cataluña y de la corona de Aragon. Escrita para darla a conocer al pueblo, recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud, patriotismo y armas, y para difundir entre todas las clases el amor al pais y la memoria de sus glorias pasadas 3:722
Note s'insereixen en el text fragments de diverses composicions catalanes com Jaume March Un sobrespler m'és vengut per lo veure, Lluís de Vilarrassa Comens de cas m'aporta pensament, Arnau March Tot hom se guart de mi, Ausiàs March Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, Martí Garcia Lo voler pot be son dan, Francesc Ferrer Enamorats, doleu-vos de ma vida, Francesc de Mèscua Anuig al mon, per fort que sia, Joan de Castellví Amor és tal que son poder i Andreu Febrer Las, a qui diré ma langor?
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5488
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 277-305
Title(s) Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits text: [ 277] T5ant mon voler ses dat a mors | Que tots quants dits de trobadors … [ 305] … Vostra gentil condicio | Vingua fer mal
Condition incomplet
Poetic Stanza 684 vv.
Note manquen els vv. 31, 139, 220 i 370-371 de l'edició de Bach y Rita; el text corresponent al v. 678 d'aquesta edició ocupa al manuscrit dues línies d'escriptura
ID no. of Witness 2 cnum 7581
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 191v-206
Title(s) Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits text: [ 191v] T3Ant \mon/ voler ses dat amors | Que tots quants dits de trobadors … [ 206] … Vostre gentill condicio | Vingua fer mall
Poetic Stanza 689 vv.
Note el text corresponent als vv. 11-12 de l'edició de Bach y Rita ocupa al manuscrit una línia d'escriptura
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-06-11