Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4555
Authors Pere de Torroella
Titles Si volreu enamorats
Incipit & Explicits text: Si volreu enamorats … si be conech qu'és follia
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7ï 7ï 7 7 7ï 7 7ï: abbacdcd
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2011), Obra completa 1:303-305
Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 59-60
Editat a: Torroella et al. (2008), “Si volreu, enamorats [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, , n. xvi
Editat a: Rodríguez Risquete (2001), Vida y obra de Pere Torroella. Su biografía, su cancionero catalán y el “Maldezir de mugeres” [treball de recerca] , n. xv
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:25-26
Editat a: Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 113-114 , n. 69
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 150 , n. 180.26 (211:64)
Editat a: Riquer et al. (1935), Poesies. Seleccions 33
Editat a: Torroella et al. (1930), The works of Pere Torroella, a Catalan Writer of The Fifteenth Century 174-175 (ed. ref.)
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 5498
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 328-329
Title(s) Pere de Torroella, Si volreu enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 328] Pere torella
text: Creume seguiu tal estil … [ 329] … Si be conech ques follia
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8
Note manquen els vv. 1-4 de l'edició de Bach y Rita
ID no. of Witness 2 cnum 4989
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 191
Title(s) Pere de Torroella, Si volreu enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 191] ffeta per Pere torroella
text: Si uolreu anemorats … Sibe conech ques ffollja
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7192
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 108r-v
Title(s) Pere de Torroella, Si volreu enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 108] .P. torroella
text: Si volreu enamorats | Cobrar damor alegria … [ 108v] … Repartir mas voluntats | Si be conech ques follia
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-06-11