Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4554
Authors Pere de Torroella
Titles Qui volrà veur'un pobre'stat
Incipit & Explicits text: Qui volrà veur'un pobre'stat … lans vn suspir
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 4 8 8 8 4 8 8…: aaab: bbbc: cc…
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2011), Obra completa 1:317-322
Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 52-58
Editat a: Torroella et al. (2008), “Qui volra veur'un pobr'estat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, , n. xviii
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 i 3 , n. 137
Editat a: Rodríguez Risquete (2001), Vida y obra de Pere Torroella. Su biografía, su cancionero catalán y el “Maldezir de mugeres” [treball de recerca] , n. xviii
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:38-41
Editat a: Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 103-107 , n. 62
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 232 , n. 180.25 (Ga:2)
Tractat en: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 315-322
Ed. parcial en: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 447 (ed. parcial)
Editat a: Torroella et al. (1930), The works of Pere Torroella, a Catalan Writer of The Fifteenth Century 144-152 (ed. ref.)
Editat a: Valls i Taberner (1916), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 57-61 , n. 20
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:145-149 (ed. parcial)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 164-169
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 5496
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 319-326
Title(s) Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits text: [ 319] Quj voldra veure vnpobrestat | Dun pus leal enamorat … [ 326] … Si muyr dient deu lj perdo | Lanc vn sospir
Condition incomplet
Poetic Stanza 191 vv.
Note manca el v. 183 de l'edició
ID no. of Witness 2 cnum 4885
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 38v-41v
Title(s) Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 38v] Lay den Pere torroella
text: Qui uolra veurun pobrestat | Dun pus leyal anemorat … [ 41v] … Si muyr djent deu lj perdo | Lans vn suspir | Fi
Poetic Stanza 192 vv.
ID no. of Witness 3 cnum 7569
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 177v-180v
Title(s) Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 177v] torroella
text: Q2Vi volra veura un pobrestat … [ 180v] … Lanç hun suspir
Poetic Stanza 192 vv.
ID no. of Witness 4 cnum 7185
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 99-102v
Title(s) Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 99] Lay de Pere torroella
text: [Q]uj volra veurem pobre stat | Dun pus leyal anemorat … [ 102v] … Si muyr dihent deu lj perdo | Lans vn suspir | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 191 vv.
Note manca el v. 103
ID no. of Witness 5 cnum 7082
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 134v-136v
Title(s) Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 134v] Lay De .p. torroella
text: [Q]Vi volra veureun pobrestat | Dun puis leayl enamorat … [ 136v] … Si muyr dient deu li perdo | Lans vn suspir. | ffi
Condition incomplet
Poetic Stanza 190 vv.
Note manquen els vv. 94 i 103
ID no. of Witness 6 cnum 5874
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxvij-cxviiij
Title(s) Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvij] Lay de pere torroella
text: Q6Ui volra veurun pobrestat | Dun pus leyal enamorat … [ cxviiij] … Si muyr dient deu li perdo | lans vn suspir
Condition incomplet
Poetic Stanza 190 vv.
Note manquen els vv. 94 i 103
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-11-05