Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4551
Authors Pere de Torroella
Titles Preneu conort e no us doneu tristura
Incipit & Explicits text: Preneu conort e no us doneu tristura … qui sostengué tot'umana natura
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbaacca
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 118-119
Editat a: Torroella et al. (2008), “Preneu conort e no us doneu tristura [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 34
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:90
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 128 , n. 180.22 (164:8)
Editat a: Riquer et al. (1935), Poesies. Seleccions 19-20
Editat a: Torroella et al. (1930), The works of Pere Torroella, a Catalan Writer of The Fifteenth Century 136-137 (ed. ref.)
Editat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 629
Note l'atribució a Pere Torroella és dubtosa
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4959
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 165
Title(s) Pere de Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 165] Conort e notjficasio dela mort dela senyora
text: Preneu conort e nous doneu tristura … Lo qual soste / totumana natura
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6956
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 80v
Title(s) Pere de Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 80v] Conort e notifficacio dela mort dela senyora
text: Reueu conort / enous doneu tristura … Qui sostengue / totumana natura
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5770
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lvjv
Title(s) Pere de Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lvjv] Conort e notifficacio dela mort dela senyora
text: P20Reneu conort / e nous doneu tristura … Quj sostengue / totumana natura
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2012-06-11